< >

Livet i klostret

Vid sidan av de dagliga tidegärderna fanns många sysslor för lekbröder och kormunkar. Odling och skötsel av mark, byggnader och vattenanordningar krävdes för att klostret skulle vara självförsörjande.
Munkarna hade även kunskaper i flera medicinska områden.

Självförsörjande

Klostren skulle vara självförsörjande enligt den Helige Benedikts regel, vilket förutsatte odlingsbar mark. I huvudsak var kosten vegetarisk, med en del tillskott av fisk, ägg och vissa mjölkprodukter. Det innebar att man utvecklade en omfattande och biologiskt välutvecklad odlingsverksamhet.

Kopplat till odlingen fanns även kryddor och örter av vilka många användes även i medicinskt syfte. Många av de växter som nu finns, och som vi tar för givna här, är sånt som munkarna tog med sig hit.

Även om brödsädsodling förekom tidigare så förde munkarna med sig nya odlingsmetoder och nya sätt att hantera och förädla livsmedlen. Kvarnar för att mala säd i större skala var något som klostren tog med sig och kunde erbjuda befolkningen i närområdet. Kvarnarna krävde ständig tillgång till vatten och hanteringen av detta var något som munkarna var skickliga på. Klostret hade ett sinnrikt vattensystem, se länken i högerspalten.

Medicinska kunskaper

Munkarna hade även kunskaper i flera medicinska områden. I Varnhem har man bl.a. hittat ett fint exempel på detta: ett överarmsben har hittats som behandlats ortopediskt genom en operation där man reparerat det brutna benet med hjälp av en kopparplåt. Patienten överlevde ingreppet och skadan läkte, vilket man kan se.

Medicinalväxter, kirurgi och ortopedi tillsammans med en väl utvecklad hygien gav klostren en god möjlighet att hjälpa nödlidande och sjuka hos den omgivande befolkningen. Detta var också något som ansågs vara en sant kristen gärning, väl förankrad i klosterrörelsens grunder.

Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.