< >

Utgrävning i Varnhem 

De centrala delarna av Varnhems kloster grävdes ut runt 1920 och är idag viktiga delar för att förstå klosteranläggningens planlösning. Dock är endast ca 20 % av klosterområdet undersökt arkeologiskt. De som besöker klosterruinen idag tänker nog inte på att det finns ett stort ännu outgrävt område runt om som rymmer ytterligare mängder med husgrunder till ekonomibyggnader och verkstäder liksom odlingsytor mm.

I betesmarken söder om de framgrävda synliga delarna av klosterruinen låg under klostertiden en uppdämd mindre sjö. Genom att bygga en dammvall vid våtmarkens utlopp kunde munkarna skapa en grund sjö med vattenspegel året om. Här kunde de ha sina fiskdammar som alltid fanns vid klostret för att säkra tillgången på färsk fisk.

Hur området mellan klosteranläggningens centrala delar och den lilla sjön användes under medeltiden vill vi försöka ta reda på genom de arkeologiska utgrävningarna som påbörjades 2019. Ute i beteshagen har vi påträffat flera medeltida husgrunder. Den södra av dessa håller vi på och gräver ut för att ta reda på hur stort huset var och vad det användes till. Troligen har det varit en hantverkslokal av något slag, kanske en smedja och ett bronsgjuteri.

Förutsättningarna för att bygga ett kloster i Varnhem var goda när munkarna kom dit på 1100-talet men landskapet behövde ändå modifieras för att svara mot deras krav. I Varnhem har detta bland annat skett genom att munkarna grävde en stor ca 300 meter lång ränna längs med berget för att leda fram vatten från ett källsprång längre söderut. Detta gjordes för att få tillräcklig mängd vatten till driften av klostrets kvarn. Det var i samband med utgrävningarna av klosterruinen runt 1920 som Axel Forssén lät inventera och kartera klostrets omgivningar och fann den troliga platsen för kvarnen.

Vid våra utgrävningar nu vill få veta mer om klosterkvarnen. Här finns spår av kvarnrännan där vattnet kom forsande fram till det stora vattenhjulet och på norra sidan om rännan låg kvarnhuset med malstenarna. Utanför kvarnhuset mot norr och väster finns en stensatt plan som anslöt till vägen som ledde från kvarnen och snett upp förbi klosterkyrkan.

Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.