Av Jörg Breu d.ä. Med tillstånd från The Yorck Project (2002)

< >

Cistercienserorden

Orden grundades i 1098 och hade som mest nära 700 dotterkloster runt om i Europa innan reformationen och franska revolutionen radikalt ändrade förutsättningarna för orden. Idag finns omkring 200 aktiva kloster runt om i världen.

Cisterciensorden grundades 1098. Dess överhuvud blev senare Bernard av Clairvaux, som grundade ordens första dotterkloster. Han ansågs vara en av samtidens största teologer.

Hela klosterväsendets regler bygger på Benedikt av Nursias regel. Cistercienserklostren var organiserade utifrån de fem huvudklostren; Citeaux, La Ferte, Pontigny, Clairvaux och Morimond. Alla kloster inom orden hade något av dessa fem som sitt moderkloster.

Cistercienserklostren skulle vara självförsörjande genom skogs- och lantbruk. Därför utvecklades ett system för försäljning av boskap och andra produkter. Denna verksamhet kunde inte skötas enbart av munkarna, eftersom deras tid till stor del upptogs av bön och religiösa plikter. Lekbröder kom därför att ingå som en del av orden. Lekbröderna rekryterades från bönderna, och utgjorde en separat del av klosterlivet men levde ändå sida vid sida med munkarna. De hade också sin egen regel för bön och arbete.

När  påvemakten godkände Cistercienserna som klosterorden växte organisationen snabbt och många nya kloster etablerades. Under de första 15 åren tillkom mer än 50 nya kloster. När sedan Bernhard av Clairvaux utarbetade sina planer för hur klostren skulle byggas och organiseras, tog utvecklingen fart ordentligt. När Berhard dog 1153 fanns det 351 Cistercienserkloster, varav hälften fanns utanför Frankrike. Varnhems kloster var ett av 19 kloster som stod direkt under Clairvaux.

I slutet av 1100-talet hade antalet cistercienserkloster vuxit till 500 stycken. När orden stod på sin höjdpunkt fanns 700 cistercienserkloster runt om i Europa.

Cistercienserorden kommer till Sverige

Orden kom till Sverige 1141. Alvastra och Nydala blev dess första kloster på våra breddgrader. Varnhems kloster började uppföras 1151. Gudhems kloster grundades på 1160-talet.

På kontinenten skulle nya kloster främst grundas i obefolkade marker, så att nya områden kultiverades. Där var det också så att det mesta av den brukbara odlingsmarken i västra Europa var upptagen. I Sverige tycks detta ha varit en undantagsprincip. Här grundades de flesta klostren med hjälp av kungliga gåvor. De flesta klostren anlades i bebyggda trakter eller nära större kommunikationsleder.

Cistercienserorden idag

Reformationen i norra Europa och den franska revoulutionen förändrade förutsättningarna för orden. I slutet av 1800-talet skedde dock en viss återväxt. Idag finns omkring 100 kloster med 4700 munkar och lekbröder, samt omkring 100 nunnekloster med totalt runt 3000 nunnor och leksystrar.


Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.