< >

Många olika uppdrag i klostret

Inom Cistercienserorden, som Varnhems kloster tillhörde, var livet för munkarna noggrant organiserat. I de cisterciensiska klostren har man delat upp medlemmarna i två grupper; kormunkar och lekbröder

Lekbröder

Lekbröderna ansvarade för det fysiska arbetet: odling, djurskötsel, byggnation och hantverk.

Kormunkar

De prästvigda kormunkarna ansvarade för de religiösa riterna, klostrens administration och skrivarbete, klostrets ledning och det andliga arbetet.

Kormunkarna kunde även delta i det fysiska arbetet, men måste befinna sig relativt nära kyrkan. De måste nämligen delta i de regelbundna samlingarna där - tidegärderna - som var sju gånger fördelade över dygnets timmar. Till dessa kallades man med en klocka och då fick man släppa allt för att skynda sig till kyrkan.

Abboten

Abboten valdes genom demokratiska majoritetsval inom respektive kloster.

Abbotarna från alla kloster inom Cistercienserorden samlades en gång per år i Citeaux till ett sk Generalkapitel, för att besluta om viktiga saker inom ordern och när ny generalabbot skulle väljas. Generalabboten var Cisterciensernas högste ledare, och abbot i Citeaux.


Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Axevallavägen 21, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.