< >

Projekt som utvecklar Varnhem

För att på bästa sätt ta tillvara Varnhems unika kvaliteter som besöksmål bildades 2019 Varnhems Kulturmiljö ekonomisk förening av parterna Västergötlands museum, Skara kommun och Svenska kyrkan i Skara pastorat. Föreningen ansvarar också för hemsidan varnhem.se och ger ut nyhetsbrevet Varnhem.se

Valleporten är Varnhems nya besökscenter och invigdes formellt den 23 juni 2022. Valleporten består av pizzeria, infopoint och offentliga toaletter samt en utställningsdel. InfoPointen tas i bruk den 27 juni.

Öppettider

Pressmeddelande Länk till annan webbplats.


Insamlingen är i full gång för att återskapa den gamla barockorgeln. Insamlignen har hittills genererat över 6 miljoner kronor. Det återstår att samla in till merparten av ornamenteringen som totalt beräknas kosta ca 3,5 miljoner.

Nu skapas historia - insamling till barockorgel

Arkeologiska utgrävningar på området söder om Klosterruinen

Sedan 2019 bedrivs utgrävningar inom klostrets ekonomiområde i samarbete med Göteborgs universitet. Arkeologerna undersöker bland annat klosterkvarnen och en verkstadsbyggnad från 1200-talet.

Skara kommun fick medel till att anlägga återskapa en våtmark inom klosterområdet. Den 19 mars 2021 släpptes vattnet på och därmed återskapades munkarnas sjö. Den 4 juni fick sjön sitt namn: Klostersjön.

Under 2022 har promenadstråk anlagts runt sjön och leden Klostersjön runt har märkts upp.

Våtmarken återskapas

Klostersjön 

Klostersjön i Varnhem är ett naturvårdsprojekt där ett av flera mål är att öka den biologiska mångfalden i landskapet.

Det vill vi göra på olika sätt och en viktig del är att gynna de pollinerande insekterna och skapa bra livsrum för dem. Sandiga kullar, almved, körsbär, hagtorn och torrängsväxter ska underlätta livet för bina. Läs mer

En cykelväg som förbinder Axvall och Varnhem togs i bruk 2019. Sträckan är 3,5 km och passerar den nyrestaurerade Spånnsjön. Välkommen med på en cykeltur genom ett böljande kulturlandskap och med platåberget Billingen i fonden. Förslag på cykeltur (8,5 km) Länk till annan webbplats.

Genom Varnhem passerar både Västgötaleden och Sverigeleden.
Hitta cykelkarta och fler turförslag på skara.se/cykla Länk till annan webbplats.

Under 2022 testas uthyrning av elcyklar. Läs mer Länk till annan webbplats.

 

Skara, Skövde och Falköpings kommuner samarbetar kring besöksmålsutveckling kring tranturism. 

Översiktsplan för Skara kommun

Just nu pågår framtagningen av en översiktsplan för Skara kommun. Bland annat finns det frågeställningar om besöksmålet Varnhem i planen som är ute på remiss och därefter granskning under hösten 2022.

Planen ska underlätta för dig som vill utveckla

Utdrag från ställningstaganden om Varnhem:

"Hela området runt Klosterkyrkan är viktigt för utveckling av Varnhem som besöksmål. Området markerat i kartan över Varnhem är markområde lämpligt för utveckling av besöksnäringen. Kan innefatta restauranger, parkering, teaterarena utomhus etc.

  • Intentionerna och åtgärderna i den fördjupade översiktsplanen för Varnhem från 2014 fortsätter att gälla även efter att denna översiktsplan antagits
  • Ny parkeringsplats för besöksmålet i Varnhem anläggs norr om Axvallavägen
  • Fastigheterna norr och öster om Klosterkyrkan ges möjlighet att öppna verksamhet som kafé och restaurang eller annan verksamhet som kompletterar besöksmålet
  • I anslutning till besöksmålet etableras en yta för större evenemang.
  • Kommunen verkar för att långsiktigt utveckla Klosterområdet som besöksmål.
  • Tornspiran av klosterkyrkan ska fortsatt vara det dominerande inslaget i ortssilhuetten
  • Hotellverksamhet är lämplig att lokalisera vid Billingens västra sluttning i närheten av besöksmålet Varnhem."

Samrådsversion av översiktsplan för Skara kommun Länk till annan webbplats.

Sida om utvecklingsområde Varnhem på skara.se Länk till annan webbplats.

Fördjupad översiktsplan för Varnhem 2014 Länk till annan webbplats. 

Kartutdrag från översiktsplanen

Väg 49, Axvall–Varnhem, mötesfri landsväg

Väg 49 Axvall–Varnhem finns med i Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2014–2025. Utbyggnaden till mötesfri landsväg planeras att påbörjas årsskiftet 2022/2023 och vara klart 2025.

Denna sida uppdaterades

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Axevallavägen 21
Postadress: Skara kommun, 532 88 Skara
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.