Kontakt

Kontakt

Enhetschef,
hemvård Skara kommun
och dagverksamhet

Kristina Nilsson Lindström
Telefon 0511-328 75

Enhetschef
hemvård Skara kommun

Åsa Lövgren
Telefon 0511-323 96

Enhetschef
hemvård Skara kommun
Maria Antonsson
Telefon 0511-323 17

Enhetschef
hemvård Skara kommun

Fredrik Pettersson
Telefon 0511-324 84

Enhetschef
hemvården Skara kommun
Anna Jonsson
Telefon 0511-323 37

Enhetschef
hemvård Skara kommun
Johan Wincrantz
Telefon 0511-323 95

Team Ardala
Telefon 0511-328 91

Team Djäkne
Telefon 0511-324 04

Team Frejan
Telefon 0511-324 05

Team Linden
Telefon 0511-324 48

Team Midgård
Telefon 0511-323 94

Team Valle
Telefon 0511-329 23

Team Viktoria
Telefon 0511-324 08

< >

Hemvård Skara kommun

Presentation

Kommunens hemvård har lång erfarenhet av vård och omsorgsarbete i hemmet. Vi utför hemvård och hemsjukvård dygnet runt, årets alla dagar, i hela kommunen. Du får en god vård och omsorg med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet. Vi ger dig det stöd du behöver för att kunna bo kvar i ditt hem så länge du önskar. 

Vad är hemvård?

Hemvård är ett samlingsbegrepp för olika former av omsorg, stöd och service i hemmet.

Hemvård beviljas utifrån dina individuella behov och kan omfatta service- och omvårdnadsinsatser. Det kan exempelvis vara hjälp med:

  • personlig omvårdnad som att sköta personlig hygien, äta och dricka, klä sig och förflytta sig
  • service som inköp, städning, tvätt och mat samt socialt stöd i det dagliga livet
  • ledsagning
  • olika hälso- och sjukvårdsinsatser som omläggningar, medicin- och insulingivning.

Den vanligaste formen av hemvård innebär att hemvårdspersonal kommer hem till dig och hjälper dig med beviljade insatser. Om du har ett stort behov av omvårdnad kan du få regelbunden hjälp dygnet runt.

Du beviljas inte hjälp för sådant som du själv kan göra eller kan få tillgodosett på annat sätt. 

Vi som hjälper dig

I hemvården arbetar omvårdnadspersonal, distriktssköterskor och enhetschefer. Det är vår uppgift att hjälpa dig till ett så självständigt liv som möjligt.

Genom vår värdegrund vill vi ge dig en god vård och omsorg med hög kvalitet, ett gott bemötande och respekt för din integritet.

Biståndshandläggning

Om du vill ansöka om hjälp i hemmet kontaktar du biståndshandläggare.

Värdighetsgarantier

Skara kommun lovar:

  • Att personalen alltid hälsar, presenterar sig och bär legitimation när de kommer till dig.
  • Att du ska få ett individuellt samtal och om du så vill även tillsammans med anhörig. I samtalet berättar du om dina önskemål och behov utifrån dina beviljade insatser. Det kan vara hur, när och på vilket sätt dina insatser ska genomföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan.
  • Att du som har nattinsats och inte kan sova ska erbjudas något att äta och dricka.
  • Att vård vid livets slutskede ska ges utifrån dina och anhörigas önskemål. Era önskemål dokumenteras.

Läs mer om värdighetsgarantier för hemvård under länken till höger


Denna sida uppdaterades 2018-11-30

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.