< >

Kristna gravar från 900-talet

Runt kyrkogrunden finns en stor kristen begravningsplats med runt 3000 gravar. Gravplatsen användes från 900-talets början till 1100-talets slut.

Gravarna ligger orienterade i öst-västlig riktning, med huvudet i väster och fötterna i öster. Det är typiskt för det kristna gravskicket. Drygt 300 av gravarna har undersökts, resten finns kvar i jorden under grästorven. Under 900-talet, innan man byggt den första träkyrkan, var detta ett kristet gårdsgravfält. Dateringar av gravarna är sensationellt tidiga. De visar att kristen-domen fick fäste i Västergötland redan i början av 900-talet.

När den första träkyrkan hade byggts här i slutet av 900-talet blev gårdsgravfältet en kyrkogård där gravarna sorterades både efter social status och efter kön, kvinnorna på norra sidan och männen på den södra. Närmast kyrkan låg ägarfamiljens gravar. Lite längre ut begravdes de fria bönderna och längst ut mot kyrkogårdens kanter fanns trälarnas gravar. I de finaste gravarna runt kyrkan har man lagt de döda i kalkstenskistor. Det finns även många gravar där man använt en träkista, hopfogad med järnspik. I de enklaste gravar saknas spår av kistor. Där lades kropparna direkt i jorden.

Den finaste graven hittades precis norr om kyrkogrunden. I en murad välformad stenkista hade en 30-årig kvinna begravts i mitten av 1000-talet. Över hennes grav lades en runristad sten med texten "Kättil gjorde denna sten efter Kata sin hustru, Torgils syster".

Denna sida uppdaterades 2019-05-07

Dela:

Varnhems Kulturmiljö

Besöksadress: Ryttargården,Varnhem
Postadress: Kyrkogatan 3, 532 73 Varnhem
Telefon: 0511 325 81
Org.nr: 769637-7634
E-post: info@varnhem.se

Varnhems Kulturmiljö är en ekonomisk förening med syfte att utveckla besöksmålet Varnhem.

Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.