Varnhem

Historiska personer / Fru Sigrid

En kvinna som i källorna kallas "Fru Sigrid" donerade sin stora gård Varnhem till munkarna 1150 så att de skulle kunna börja bygga upp klostret. Att Sigrid tillhörde en av dåtidens mest inflytelserika stormannaätter vet vi genom det släktbråk som hennes gåva skapade.

Den dåvarande drottningen, som hette Kristina, försökte häva donationen för att få tillbaka gården.

Kristina tillhörde stenkilska ätten och hennes man var kung Erik den helige, dvs den erikska ättens huvudman. Sigrids mäktiga släktingar kom senare överens med munkarna och lät dem bygga upp klostret som planerat. Troligen var Sigrid änka. Annars hade hon inte haft en så självständig ställning att hon kunde skänka bort gården och själv stå som donator.

- - -
Skara pastorat | Telefon: 0511-265 00 | E-post: marina.larsson@svenskakyrkan.se