Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Bocken 1, Skara

Beskrivning

Syftet med planändringen är att ge förutsättningar för framtida utveckling av fastigheten. Idag är användningen handel och större delen av fastigheten är belagd med reglering av vart byggnader inte får placeras (prickmark). Planen togs fram under 70-talet med syftet att etablera en av regionens största dagligvarubutiker och därtill en stor parkering för att täcka behovet av kunder som färdas med bil. Fastighetsägaren har ställt frågan till kommunen om att kunna komplettera fastigheten med ytterligare byggnation, vilket nu föranleder en detaljplaneändring.

Samråd

Förslag till detaljplan för Bocken 1 i Skara

Kommunstyrelsen har gett Plan- och byggenheten i uppdrag att se över möjligheten att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Bocken 1 i Skara. Ett förslag har tagits fram som varit föremål för samråd under november och början av december 2018. Utifrån inkomna synpunkter kan planförslaget arbetas om och sedan ställas ut i början av 2019 för ytterligare samråd till allmänhet och berörda sakägare.

 

Denna sida uppdaterades 2018-12-13

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.