Kontakt

Katedralskolan

Receptionen
Katedralskolan

katedralskolan@skara.se
Telefon 0511-326 00

Frånvaroanmälan
Telefon 0511-320 46
skara.dexter-ist.comlänk till annan webbplats

Besöksadress
Katedralskolan
Brunsbogatan 1, Skara

Postadress
Katedralskolan
532 88 Skara

Kontakta personal
Personal A-Ö

< >

Introduktionsprogram (IM)

Hos oss får du som saknar behörighet till de nationella programmen möjlighet att läsa det du behöver för att komma vidare. Här får du en individuellt planerad utbildning som kan leda vidare mot exempelvis ett gymnasieprogram eller mot arbetslivet. Det här kan bli en ny start med nya kamrater, nya lärare, ny miljö och nya möjligheter!

Preparandutbildning

Preparandutbildning ska pågå högst ett år och vänder sig till dig som fullföljt års­kurs 9 utan att ha uppnått behörighet till ett nationellt program. Efter ett år på preparandutbildningen är det mening­en att du skall ha skaffat sig de betyg som gör att du är behörig att söka till gymnasiet. Vilka ämnen du läser beror alltså på vad du behöver läsa.

Programinriktat individuellt val

Syftet med programinriktat individuellt val är att du ska få en utbildning som är inriktat mot ett nationellt yrkespro­gram och att du så snart som möjligt ska kunna antas till det programmet. Utbildningen är sökbar och står öppen för dig som inte har alla de godkända betyg som krävs för behörighet till ett yrkesprogram men har godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk och dessutom

  • godkända betyg i engelska eller ma­tematik samt i minst fyra andra ämnen.
  • godkända betyg i engelska och mate­matik samt i minst tre andra ämnen.

Här får du en individuellt plane­rad utbildning

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ ska hjälpa dig vi­dare till yrkesintroduktion, annan fort­satt utbildning eller till arbetsmarknaden. Utbildningen utformas för varje enskild elev och vänder sig till dig som inte har de godkända betyg som krävs för behö­righet till ett gymnasieprogram. Utbild­ningen är inte sökbar. Skolan diskuterar med dig och kommer överens med dig och din vårdnadshavare om hur utbild­ningen ska utformas.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som ny­ligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt på det svenska språ­ket för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning. Språkintroduktion utformas för dig som enskild elev och det är skolan som plane­rar med dig som elev och kommer över­ens om hur utbildningen ska utformas.

Välkommen att kontakta programansva­rig om du vill veta mer om programmet och/eller komma på ett studiebesök.

Denna sida uppdaterades 2018-11-19

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.