Kontakt

Kontakt

Besöksadress
Viktoriagatan 2A

Postadress
Skara kommun
Barn & Utbildning
532 88 Skara

E-post
grundskola@skara.se

Öppettider
Helgfri måndag-fredag
klockan 8.00-16.00

< >

Förskoleklass läsåret 2018/2019

De allra flesta sexåringar i Sverige går i förskoleklass. Förskoleklassen är en obligatorisk skolform från och med höstterminen 2018, där förskolans och grundskolans kulturer möts. Lek, skapande, ett temainriktat arbetssätt och barnens egen nyfikenhet står i centrum för den pedagogik som tillämpas i förskoleklassen.

Ett viktigt mål är att förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet ska knytas närmare varandra. Förskoleklassen ska stimulera varje barns utveckling och lärande, och ligga till grund för den fortsatta skolgången.

Förskoleklassens uppdrag är att utveckla en undervisning som främjar alla elevers utveckling och lärande utifrån deras olika förutsättningar och behov. Lärarnas utmaning är att möta elevernas förväntningar när de kommer till förskoleklassen och förbereda dem för fortsatt utbildning med bibehållen lust att lära. Därför har vi pedagoger i förskoleklassen som känner till innehållet i både förskolans och grundskolans läroplaner.

Läs gärna mer om förskoleklass på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats

Självservice för skolval

Du som har barn som ska börja i förskoleklass får en inbjudan till skolval i början på januari. Skolvalet gör du genom att logga in med BankID i vår självservice för barnomsorg och skolval. 

Information om våra grundskolor

Du kan läsa mer om respektive grundskola här på vår webbplats. Där finns också kontaktuppgifter till skolorna.

Öppet hus 

Under vecka 5 kommer alla våra F-6 skolor ha öppet hus. Välkommen att besöka oss!

Anmälan och placering

I början av januari får alla vårdnadshavare till barn, som är folkbokförda i Skara kommun och fyller 6 år under 2018, en inbjudan till skolval till förskoleklass. Denna inbjudan aviseras i första hand med e-post. Saknar vi uppgift om e-post skickas inbjudan med brev.

Skolvalet till förskoleklass görs via vår självservice med BankID och är öppet från och med den 10 jaunari till och med den 10 februari. I slutet av april kommer besked om skolplacering.

Placering sker efter önskemål och i mån av plats. Kan vi inte uppfylla önskemålet om skola, erbjuds placering på någon av våra andra skolor. Det finns möjlighet att ställa sig i kö i väntan på att plats finns på önskad skola. Kö för skolbyte administreras på Barn- och utbildningskontoret.

Hur många elever en skola kan ta emot avgör rektor på respektive skola. Får en skola fler sökande än den kan ta emot, gäller närhetsprincipen.

Fristående grundskola

I kommunen finns också en fristående grundskola – Friskolan Metislänk till annan webbplats. De har ett eget kösystem och administrerar själva sina ansökningar.

Fritidshem

Om du vet att ditt barn kommer behöva en fritidshemsplacering ska du anmäla det via vår självservice för barnomsorg eller på avsedd blankett. Du anmäler ditt barn till fritids när du har fått besked om skolplacering (besked kommer i slutet av mars). Läs mer om fritids här.

Skolskjuts

Kommunen erbjuder skolskjuts till de elever som bor på landsbygden. Skolskjuts finns till Ardalaskolan, Gällkvistskolan, Valleskolan och Varnhemsskolan. Läs mer om vår skolskjuts här.

Ta kontakt med vår trafikplanerare för besked om vilken skola som har passande skolskjuts för ditt barn.

Denna sida uppdaterades 2018-01-09

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.