Kontakt

Kontakt

Besöksadress
Viktoriagatan 2A

Postadress
Skara kommun
Barn & Utbildning
532 88 Skara

E-post
grundskola@skara.se

Öppettider
Helgfri måndag-fredag
klockan 8.00-16.00

< >

Val av grundskola

Förskoleklass

I början på januari får alla vårdnadshavare till barn, som är folkbokförda i Skara kommun och fyller 6 år, en inbjudan med information om skolval till förskoleklass.

Skolvalet till förskoleklass görs via vår självservice med BankID och är öppet från och med den 10 januari till och med den 10 februari. I slutet av april kommer besked om skolplacering.

Vid val av skola sker placering efter önskemål och i mån av plats. Kan vi inte uppfylla önskemålet om skola, erbjuds placering på någon av våra andra skolor. Det finns möjlighet att ställa sig i kö i väntan på att plats finns på önskad skola.

Årskurs 1-9

Är du nyinflyttad till kommunen och ska välja grundskola för ditt barn gör du ert skolval på vår blankett för "ansökan grundskola". 

Vid val av skola sker placering efter önskemål och i mån av plats. Kan vi inte uppfylla önskemålet om skola, erbjuds placering på någon av våra andra skolor. Det finns möjlighet att ställa sig i kö i väntan på att plats finns på önskad skola.

Alla våra grundskolor presenteras här på webbplatsen och blanketten för "ansökan grundskola" finns att ladda ner här till höger på sidan.

Byte av grundskola inom kommunen

Önskar ni byta grundskola inom kommunen meddelas ert önskemål på vår blankett "ansökan grundskola" som finns att ladda ner här till höger på sidan.

Kan vi inte erbjuda plats på önskad skola får ni erbjudande om att ställa er i kö. När plats finns på önskad skola, erbjuds plats.

Utlandsstudier

När det gäller grundskolan så upphör skolplikten för barn som varaktigt vistas utomlands. Skollagen innehåller dock inte någon definition av vad som avses med att "varaktigt" vistas utomlands. När skolplikten upphör så upphör även hemkommunens ansvar för att finansiera utbildningen. Det finns därför inte någon skyldighet för en hemkommun att bekosta skolgång i svenska skolor utomlands som inte är en del av det offentliga skolväsendet.

Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) har en kommun inte någon skyldighet att skicka med skolpengen vid studier utomlands. Detta gäller så väl för grundskola som gymnasiet. SKL anser att det är tveksamt om det ens är förenligt med kommunallagen att skicka med skolpengen då kommunens betalningsskyldighet upphör utanför Sverige.

Barn- och utbildningsnämnden fattade den 19 september 2014 § 70 beslut om att Skara kommun inte skickar med skolpengen för studier utomlands på grundskole- och gymnasienivå.

Denna sida uppdaterades 2018-01-31

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.