Kontakt

Skara Kommun

Adress
Stortorget 2
532 88, Skara

Telefon
Telefon 0511-320 00

Fax
Faxnummer 0511-320 02

E-post
skara.kommun@skara.se

< >

Förskolan Sunnanäng

Förskolan Sunnanäng ligger i södra delen av centrala Skara med närhet till flera grönområden som vi använder i den dagliga verksamheten. Det finns två avdelningar på förskolan - Blåklockan för de yngre barnen och Ängsviolen för de lite äldre barnen.

Vårt arbete bygger på vårt förhållningssätt till pedagogiken. Vår barnsyn och kunskapssyn som utgår från läroplanen.

Vi tar barnens behov och intressen på stort allvar och uppmuntrar upptäckarlusten. Att experimentera och utforska är en viktig del i barnens sökande efter kunskap. Vi synliggör lärandet och verksamhetens innehåll genom arbetet med pedagogisk dokumentation.

Vi pedagoger är indelade i två arbetslag. Inom och mellan arbetslagen skapas möjligheter så att alla barn får tillgång till alla pedagogers kompetens. Så långt det är möjligt grupperar vi om oss efter verksamhetens behov.

Föräldrarna ges möjligheter att på olika sätt känna sig delaktiga i förskolans arbete. Samråd för föräldrainflytande är forum för föräldrars frågor och synpunkter på vår verksamhet.

Vi ser hela förskolan, och varje barns utveckling och lärande, som vårt gemensamma ansvar.

Denna sida uppdaterades 2016-04-15

Dela:

Skara kommun

Stortorget 2, 532 88 Skara
Telefon: 0511-320 00
Fax: 0511-320 02
Org.nr: 212000-1702
E-post: skara.kommun@skara.se

Twitter
Facebook
Instagram

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på hemsidan. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.